Sepetiniz

  • No products in the cart.
Image Alt
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1-Taraflar
Satıcı
Ticaret Ünvanı: Zahide Özcan
Adres : Zekeriyaköy Mah. Dörtyonca Sk. No:4 B 5 SARIYER/ İSTANBUL Telefon : 90 533 354 23 68
E-mail : zahide.ozcan@withlove.online
Alıcı
İsim Soyisim:
Adres:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU ve KAPSAM
Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Bu Sözleşmenin tarafları, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Bu sözleşmenin konusu, malların / hizmetlerin satış ve teslimatı ile ilgili olarak sözleşmede belirtilen niteliklere sahip olarak, tüketicilerin haklarının ve yükümlülüklerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliği uyarınca belirlenmesinden oluşmaktadır.
Zahide Özcan’a ait hizmete bağlı olarak, Alıcının Satıcının ürünlerini withlove.online veya diğer alan adları (“Web Sitesi”) üzerinden satın alması için çevrimiçi sipariş vermiştir.
MADDE 3 – TEMEL NİTELİKLERİ VE SÖZLEŞME KONUSU FİYAT
Ürün (ler) in vergileri dahil olmak üzere türü ve şekli, miktarı, markası / modeli, rengi ve satış fiyatı aşağıdaki gibidir:
Ödeme Yöntemi ve Planı: Çevrimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ……. Banka kredi kartı… .. aylar …… (kelimelerle …………… ..) TL aylık ödeme / götürü miktar ……. TL ödeme
Çıkar Faiz Oranı: …….
Faiz Ücreti hesaplamasında kullanılan faiz oranı:…. %
Sevkiyat siparişi takip eden 3 gün içinde başlayacaktır. Sevkiyat (7) işgünü içinde tamamlanır. Teslimat adresi:
Kabul Eden Kişiler:
1.
2.
Fatura adresi:
MADDE 4 – MALLARIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme, Alıcı tarafından onaylandığında yürürlüğe girer ve Alıcının Satıcıdan satın aldığı Malların / Hizmetlerin Alıcısına teslimi ile tamamlanır. Mallar / hizmetler, Alıcının sipariş formunda ve bu sözleşmede belirttiği adreste bulunan kişilere teslim edilecektir.
MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE TAMAMLAMA
Malların / Hizmetlerin teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı web sitesinde teslimat ücretlerinin Satıcı tarafından karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcıya aittir. Malın teslimi, Satıcının stokunun mevcut olması ve ödemenin gerçekleştirilmesinden sonraki taahhütlü dönemde gerçekleştirilir. Satıcı, Malları / Hizmetleri, Alıcının Mallar / Hizmetler için sipariş vermesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bir bildirim ile 10 (on) günlük ek bir uzatma hakkı saklar. Herhangi bir nedenle Malların / Hizmetlerin fiyatı Alıcı tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir. Satıcı Malların / Hizmetlerin teslimat sorumluluğundan kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6 – ALICI BEYANI ve TAAHHÜTLERİ
Alıcı, temel nitelikleri, satış fiyatını ve ödeme yöntemini içeren ve web sitesinde sözleşmeye konu olan ürünün Satıcı tarafından yüklenen ve bilgilendirildiği web sitesindeki bilgilieri okuduğunu beyan eder ve elektronik olarak onaylar. Alıcılar, yukarıdaki Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallar aracılığıyla şikâyet ve taleplerini Tüketiciler adı altında sunabilirler. Alıcı, bu Sözleşme ve Brifing Formunu elektronik ortamda onaylayarak, adres, sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, vergiler dahil ürünlerin fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri hakkında doğru ve tam olarak bilgi sahibi olduğunu teyit eder.
Mesafe sözleşmesi imzalanmadan önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmelidir. Alıcı, teslimatı kabul etmeden önce Sözleşmeye tabi Malları / Hizmetleri inceler, eğer alıcı hasarlı veya kusurlu veya hasarlı ambalaj vb. Olarak kargo şirketinden teslimatı kabul ederse, tüm sorumluluk alıcınındır.
Malların / Hizmetlerin tesliminden sonra, ilgili bankanın veya finans kurumunun, Alıcı’nın kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız veya yasa dışı kullanımı nedeniyle Satıcıya Malların / Hizmetlerin fiyatını ödememesi durumunda Alıcı, Malları / Hizmetleri Satıcıya teslim etmesi şartıyla 3 (gün) içinde Satıcıya iade edebilir. Bu durumda teslimat masrafları Alıcıya aittir.
MADDE 7 – SATICININ BEYANI VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşmeye tabi Malları / Hizmetleri, Tüketici Mevzuatına uygun olarak Alıcıya, iyi durumda ve eksiksiz olarak, siparişte belirtilen niteliklere ve varsa garanti belgelerine ve kullanıcı kılavuzlarına uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, sevkiyatı veya mücbir sebepleri önleyen olağanüstü koşullar nedeniyle sözleşmeye tabi ürünü zamanında teslim edemezse, durumu mümkün olan en kısa sürede Alıcıya bildirmekle sorumludur. Sözleşmeye tabi Mallar / Hizmetler, Alıcıdan başkasına teslim edilecekse, Satıcı, teslimatı kabul etmeyen teslim edilecek kişiden sorumlu tutulamaz.
MADDE 8 – CAYMA HAKKI
Satıcı, Alıcının sözleşmenin imzalanmasından sonraki 7 (yedi) gün içinde veya yasal veya cezai sorumluluğu taşımadan ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde mal veya hizmeti iptal etmek suretiyle sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğunu taahhüt eder ve geri çekme bildirimi Satıcı tarafından alındıktan sonra, Satıcı malları geri alacaktır. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeyle ilgili diğer bildirimler, yukarıda belirtilen satıcının iletişim kanalları aracılığıyla gönderilebilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Satıcının bu dönemdeki mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcıya veya Alıcı tarafından yukarıda belirtilen bilgilerle belirtilen üçüncü kişiye teslim edilen ürün iade edilmelidir; b) İade edilecek ürünler, kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarlar ile birlikte ve 7 (gün) süre içerisinde hediye edilen diğer ürünlerle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. Cayma hakkının ve bilgilerin tesliminin kullanımından sonraki 10 (on) gün içinde, ürün fiyatı Alıcıya ödenen yöntemle Alıcıya iade edilir. Ürün Satıcıya iade edilirken, ürün teslimatı sırasında Alıcıya sunulan orijinal fatura da iade edilmelidir. İade kargo ücreti ve varsa ilgili tüm vergiler alıcıya aittir. Ürünle birlikte iade edilecek faturanın iade bölümü doldurulacak ve Alıcı bunu imzalayıp iade edecektir. . .
MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR
Cayma hakkı aşağıdaki durumlarda kullanılamaz: a. Hizmet sözleşmeleri, cayma hakkı sona ermeden önce tüketicinin onayı ile yapılmaya başlanmıştır.
b. fiyatları borsa veya diğer organize piyasalar tarafından belirlenen mal veya hizmet sözleşmeleri c. Tüketicinin talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, hızlı bir şekilde bozulabilen veya süresi dolan ve doğası gereği iade için uygun olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
. .
MADDE 10 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tüketiciler, Satıcı ile sorun yaşarlarsa, Satıcının çözümleyememesi durumunda, 1.161,67 TL’ye kadar ürün fiyatı olan işlemlerde, ikamet ettiği yerde veya yerde Tüketici Sorunları Tahkim Kurulu’na ilgili şikayet ve ödemelerini yapabilirler.
ürünü satın aldıkları yer; 1.161,67 TL’den fazla ürün fiyatı olan işlemlerde, ikamet ettikleri yerde veya ürünü satın aldıkları yerde Tüketici mahkemesine. Tüketici Sorunları Hakem Kurulu’nda Resmi Gazete no. 25186 ve tarih 01/08/2003, madde 5 paragraf 3, büyükşehir statüsüne sahip illerde faaliyet gösteren il tahkim kurullarının uyuşmazlıklarla ilgili görev ve yetkilerine ilişkin alt parasal sınırı 3.032,65 TL’dir.
MADDE 11 – MALLARIN FİYATLARI
Peşin veya vadeli fiyat, malların / hizmetlerin peşinatı, sipariş formunda verilir, ancak ürünle birlikte müşteriye gönderilen faturada ve siparişin sonunda gönderilen örnek faturada verilen fiyattır. Satıcı veya Zahide Özcan tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve diğer indirimler satış fiyatına yansıtılır.
MADDE 12 – VARSAYILAN KOŞULLAR VE YASAL SONUÇLAR
Kredi kartıyla yapılan işlemlerde Alıcı temerrüde düşerse, sepet sahibi banka ile yapılan kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu koşulla ilgili olarak banka yasal işlem için başvurabilir; Alıcıdan oluşan masrafları ve avukat ücretlerini talep edebilir ve herhangi bir durumda Alıcının borç nedeniyle temerrüde düştüğü durumlarda, Borcun geç ödenmesi nedeniyle Satıcı’nın zararını ve kaybını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşmeye göre Taraflar arasındaki tüm yazışmalar, Kanunda belirtilen zorunlu durumlar hariç, e-posta yoluyla yapılacaktır. Alıcı, bu Sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Satıcının ve Zahide Özcan’ın resmi defter ve kayırlarının ve Alıcının veri tabanında, sunucularında ve bilgisayar günlüklerinde tuttuğu elektronik bilgilerin bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Nihai ve tek deliller ile bu madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil niteliğindeki bir sözleşmenin niteliğindedir.

MADDE 14 – GEÇERLİLİK
13 (on üç) Maddeden oluşan bu Sözleşme Taraflarca okunmakta ve Alıcı tarafından çevrimiçi olarak onaylanmak suretiyle imzalanmakta ve derhal yürürlüğe girmektedir.

SATICI [.]
ALICI